Βάζουμε τα θεμέλια για υλοποιήσιμη και θετική αλλαγή.

→ Συν-Εξέλιξη

Με πάνω από μισό αιώνα γνώσης και εμπειρίας και μια συνεκτική ομάδα πολεοδόμων,
αρχιτεκτόνων και λοιπών τεχνικών συμβούλων, η Gimisis + Associates ακολουθεί μια
αμερόληπτη, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση με στόχο την επίλυση σύνθετων
ζητημάτων, την παροχή ανθρωποκεντρικών λύσεων που βασίζονται στην αξιοποίηση
δεδομένων και τη δημιουργία υπεραξίας για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτικούς
οργανισμούς, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.

Γιατί

Πάθος

Βάζουμε την σφραγίδα μας σε κάθε έργο. Αντιμετωπίζουμε κάθε έργο ως πηγή ενθουσιασμού, πρόκλησης και έμπνευσης. Εκφράζουμε ελεύθερα τις ιδέες μας. Συνδιαλεγόμαστε. Εξελισσόμαστε μέσα από επιτυχίες αλλά και αποτυχίες. Συμβάλλουμε εθελοντικά σε οργανώσεις και φορείς στη βάση του γνωσιακού μας αντικειμένου.

Αφοσίωση

Λειτουργούμε ως μια Ομάδα. Προτάσσουμε το «Εμείς» και αναπτύσσουμε δυναμικές σχέσεις αλληλοσυμπλήρωσης ως προς το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, ώστε να εξασφαλίζουμε το βέλτιστο και πληρέστερο αποτέλεσμα. Θωρακίζουμε τον πελάτη ειδικά από παρερμηνείες και εσφαλμένα βήματα. Επιδιώκουμε έναν θετικό και υλοποιήσιμο σχεδιασμό.

Περιέργεια

Κυνηγάμε την συνεχή έρευνα και ενημέρωση. Συνδέουμε θεωρία και πράξη. Επιτυγχάνουμε συνέργειες και συνεργασίες μέσα από εναλλακτικά μέσα. Προσπαθούμε να σκεφτόμαστε τυχόν διαφωνίες και δυσκολίες ως “μέσο” για να κατευθύνουμε τη δημιουργικότητά μας και να ξεπερνάμε τα όριά μας. Διοργανώνουμε διαλέξεις διεπιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ισορροπία

Θέτουμε όρια για να θωρακίσουμε το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία, τις συνεργασίες μας. Επικοινωνούμε με ενσυναίσθηση, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε το σκεπτικό των άλλων και να κατανοήσουμε την οπτική τους. Προστατεύουμε πάντα και πριν από οτιδήποτε άλλο το τρίπτυχο:
Νομιμότητα – Ποιότητα – Εφαρμοσιμότητα.

Πώς

Προσέγγιση

 • Ολιστική προσέγγιση στην ανάλυση των έργων
 • Εντοπισμός και διερευνηση των κύριων ζητημάτων των έργων
 • Επαγωγή συμπερασμάτων
 • Διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των έργων
 • Συναπόφαση για την εφαρμογή τακτικών επίτευξης των επενδυτικών στόχων

Πλεονεκτήματα

 • Αξιοπιστία + Ασφάλεια: Γνώση του πλαισίου, των διαδικασιών και των κινδύνων σε κάθε πτυχή της διαδικασίας αξιοποίησης ακινήτων
 • Αποτελεσματικότητα + Εφαρμοσιμότητα: Συνεχής αξιολόγηση του έργου μέσω δομημένων και
  συνεχών διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής διαβούλευσης
 • Εξειδικευμένη + καινοτόμα προσέγγιση: Διαφοροποιημένη, ευέλικτη και προσαρμόσιμη συμβουλευτική
  με επίκεντρο την καλλιέργεια σχέσεων συνέργειας και αντίστοιχων ωφελειών

Μεθοδολογία

 • Έδαφος: Εντοπισμός και διερεύνηση των κύριων συνιστωσών (ευνοϊκών στοιχείων και περιορισμών) της Έκτασης και εν γένει των χαρακτηριστικών του εδάφους και του τοπίου.
 • Θεσμικό πλαίσιο: Ανάλυση των όρων και περιορισμών για την Έκταση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πλαίσια χωρικού σχεδιασμού, τη νομοθεσία, τη νομολογία (Σ.τ.Ε.) και τις βέλτιστες πρακτικές του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Παρέμβαση: Διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των έργων. Προτεραιότητα στην εφαρμοσιμότητα και ασφαλή υλοποίηση του σχεδίου.
  Συναπόφαση για την εφαρμογή τακτικών επίτευξης των επενδυτικών στόχων.

Μέθοδοι + Εργαλεία

 • Ανάλυση + Σύνθεση: Καθιέρωση – εφαρμογή εξατομικευμένης μεθοδολογίας και τυποποιημένων διαδικασιών, μέσω διαρκούς έρευνας και μελέτης νομοθεσίας και νομολογίας. Διαρκής ανάδραση μερών/συνόλου & λεπτομερειών/μεγάλης εικόνας.
 • Σύγχρονα μέσα ανάλυσης και συλλογής δεδομένων: Εφαρμογή Γεωχωρικών εργαλείων (GIS) για χωρική ανάλυση και παρουσίαση. Χρήση πολυμέσων (video) ως εργαλείο για την κατανόηση, ανάλυση
  και σχεδιασμό του χώρου. Συνδυασμός όλων των πληροφοριών σε ενιαία βάση/interface.
 • Διαβούλευση: Με αρμόδιους φορείς, μέλη της διοίκησης, επενδυτές, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Μέριμνα να ακουστούν και να συμπεριληφθούν όλες οι απόψεις και να αναπτυχθούν σενάρια win-win και συνέργειες, ενώ πιθανά προβλήματα να εντοπισθούν όσο γίνεται νωρίτερα και να επιλυθούν ει δυνατόν εν τη γενέσει.

Καινοτομίες

 • Μελέτες Φέρουσας Ικανότητας
 • Τήρηση αρχείου αποφάσεων Σ.τ.Ε. και Φ.Ε.Κ.
 • Γεωβάση για κάθε μεγάλο έργο
 • Θεσμική και εθελοντική δράση
 • Οπτικοακουστική καταγραφή για έρευνα και αποτύπωση
 • Εσωτερικά debate

Τί

 • 1.

  Τεχνικός και Πολεοδομικός Έλεγχος ακινήτων (Technical Due Diligence)

 • 2.

  Διερεύνηση περιοχών για εκτάσεις με αναπτυξιακές δυνατότητες και κατάλληλες να φιλοξενήσουν ειδικές δραστηριότητες (τουρισμός-αναψυχή, παραθεριστική κατοικία, παραγωγικές δραστηριότητες κ.ά.)

 • 3.

  Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών Στρατηγικών Επενδύσεων και Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε./ Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.)

 • 4.

  Εκπόνηση μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.)

 • 5.

  Εκπόνηση και υποστήριξη Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών (Τ.Π.Σ., Ρ.Σ.Ε. κ.ά.)

 • 6.

  Εκπόνηση μελετών Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας

 • 7.

  Σύνταξη και υποστήριξη Masterplan

 • 8.

  Τεχνικές εκθέσεις για την ανάπτυξη Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων

 • 9.

  Μελέτες αστικής αναζωογόνησης

 • 10.

  Μελέτες τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου και Άρσης Απαλλοτρίωσης

 • 11.

  Έλεγχος και υποστήριξη επί Περιβαλλοντικών Μελετών (Σ.Μ.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. κ.ά.)

 • 12.

  Έλεγχος και συντονισμός σε μελέτες Δασικές, Αρχαιολογικές, Υδατορεμάτων, Αιγιαλού-Παραλίας, Οδοποιίας κ.λπ.

 • 13.

  Έρευνα και σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Εφαρμογής, Μελετών Φωτοερμηνείας, κ.λπ.

 • 14.

  Υποστήριξη για την ερμηνεία και τη βελτίωση του πολεοδομικού, χωροταξικού και εν γένει τεχνικού θεσμικού πλαισίου

 • 15.

  Αξιολόγηση και προτάσεις για την συμπλήρωση και την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με διατύπωση προτάσεων συμπλήρωσης και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου

 • 16.

  Καταγραφή και υποστήριξη αδειοδοτικών διαδικασιών π.χ. έκδοση Ο.Α., υ.α., κ.υ.α. κ.λπ.

 • 17.

  Έλεγχος νομιμότητας πράξεων της διοίκησης και υποστήριξη ενώπιον της π.χ. Υ.ΔΟΜ., ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. κ.λπ.

 • 18.

  Επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων π.χ. Δ. Εφετεία, Σ.τ.Ε.

 • 19.

  Διαμόρφωση στρατηγικής και υποστήριξη για την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας εναρμόνιση πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών διακυβευμάτων

 • 60

  έτη εμπειρίας
 • 100%

  των 74 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας φιλοξενεί τα έργα μας
 • 2000+

  διεκπεραιωμένες υποθέσεις
 • 500.000+

  τετραγωνικά μελετημένων εκτάσεων
 • 1.000.000.000

  ευρώ ενεργός προϋπολογισμός έργων

Ποιός

Παναγιώτης Γκοιμίσης

Πολιτικός Μηχανικός- Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος Σύντομο Βιογραφικό

60 έτη επαγγελματικής εμπειρίας - 48 αποκλειστικά στην τεχνική νομοθεσία. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1963). Μελετητής Χωροταξικών (01Γ) και Πολεοδομικών (02Γ) Μελετών. Ειδικός Γραμματέας-Δ/ντης Γρ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κ. Λιάσκα (1989-1990) και Σύμβουλος Υπ. ΕΣ. Ν. Κωνσταντόπουλου (1989). Σύμβουλος Υπ. Χ.Ο.Π. (1984-1985) και Υπ. Δ.Ε. (1974) Ε. Κουλουμπή. Τεχνικός Σύμβουλος Δ. Αιγάλεω (2014-2019) Δ. Γαλατσίου (1995-2002) Ο.Ε.Κ. (1983-1990) Ε.Ε.Τ.Α.Α. (1983-1988) και Δ.Ε.ΠΟ.Σ. (1985). Συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές, Τεχνικές Επιτροπές και Συμβούλια Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε., Σ.Π.Μ.Ε. κλπ, Δημοτικός Σύμβουλος (1979-1988) και Πρόεδρος Δ.Σ. Αιγάλεω (1987-1988).

Βασίλης Π. Γκοιμίσης

Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος (ΜSc) – Εταίρος – Γενικός Διευθυντής Σύντομο Βιογραφικό

20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. (2001 - Αριστείο) - MSc in Urban Design U.C.L. (2002). Κάτοχος μελετητικών πτυχίων Χωροταξικών Μελετών (01Α) και Πολεοδομικών (02Β) Μελετών. Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών Υ.Π.ΕΝ. για ν. 4495/2017 και αναθεώρησης ν. 2508/1997 για τις Αστικές Αναπλάσεις. Ενεργό μέλος ΣΘεΠ ΕΛΛΕΤ, Ε.Ε.ΔΙ.ΠΟ.Χ., Σ.Ε.Π.Ο.Χ., Νομικής Ομάδας WWF Ελλάς και ελληνικού τμήματος της MENSA. Συμμετοχή σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, επιστημονικά συνέδρια, εθελοντικές ομάδες και δράσεις. Αρθρογραφία για ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών μέσω χωρικού σχεδιασμού.

Χριστιάνα Τζάμου

Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος (MSc), Υποψ. PhD Ε.Μ.Π. Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (Ε.Μ.Π., 2016) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολεοδομία και Χωροταξία (Ε.Μ.Π., 2020). Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας – Χωροταξίας. Ερευνητικές ανησυχίες που τροφοδοτούν (και) το θέμα διατριβής αφορούν στη σημασία της προστασίας και ανάδειξης των περιαστικών αδόμητων περιοχών των μητροπόλεων με έμφαση στις εν δυνάμει καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A, συμμετοχή σε Πολεοδομικές μελέτες, Μελέτες Φέρουσας Ικανότητας και Σχέδιων Γενικής Διάταξης καθώς και λοιπών ερευνητικών, πολεοδομικών και νομοθετικών/ νομολογιακών ζητημάτων. Υπεύθυνη για το Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στην Πειραιώς 252 (Noval Property). Πενταετής εμπειρία στον κλάδο της πολεοδομίας και δεκαετής εργασιακή εμπειρία συνολικά. Ενεργός παρουσία σε συνέδρια και σεμινάρια που άπτονται του αντικειμένου σπουδών και εργασίας.

Θανάσης Σεντελές

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης - GIS Analyst (MSc) Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων αιολικής ενέργειας, καθώς και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον τομέα της χωρικής ανάλυσης των στρατηγικών επενδύσεων, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητά τους και τη διάδρασή τους με τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Στόχος του, η αποτελεσματική ανάπτυξή τους, η οποία ακολουθεί πιστά τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφορίας, είναι βασισμένη στην εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών και επικουρείται από τις σύγχρονες εφαρμογές GIS και τηλεπισκόπησης. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A, χαρτογραφική υποστήριξη, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, συμμετοχή σε πολεοδομικές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης και επιμέρους έργων στο Σ.Ο.Α. Ελληνικού.

Δάφνη Δελφάκη

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης (MSc) Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μετανάστευση, Κινητικότητα και Ανάπτυξη. Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα που επικεντρώνονται στην κοινωνική συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού, στην παραγωγή και κατανάλωση αστικού χώρου και στην αναπτυξιακή γεωγραφία. Επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών, στην εφαρμογή χωρικής ανάλυσης και την αδειοδότηση έργων. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A, συμμετοχή σε Πολεοδομικές μελέτες (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., Ε.Π.Σ.), υποστήριξη διαγωνισμού αστικής ανάπλασης, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας και συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης και επιμέρους έργων στο Σ.Ο.Α. Ελληνικού.

Θανάσης Κουρέτας

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης - GIS Analyst (MSc) Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου – κατεύθυνση Γεωπληροφορικής» με έμφαση στη Χαρτογραφία και Χωρική Ανάλυση ως μέσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύνθετων ζητημάτων. Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη πολεοδομικών μελετών πρωτοβάθμιου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) και δευτεροβάθμιου σχεδιασμού (Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης - Αναθεώρησης ΠΜΕΑ) και στην εκπόνηση Κτηματολογικών μελετών. Στην G+A, έχει συμμετάσχει στη σύνταξη Τεχνικών Ελέγχων Ακινήτων, αποδελτιώσεις Πλαισίων Χωρικού Σχεδιασμού και νομοθεσίας με σκοπό τον έλεγχο συμβατότητας ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων ενώ είναι υπεύθυνος για την χαρτογράφηση, σύνταξη και ολοκλήρωση του Ε.Π.Σ. Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού, στα πλαίσια του προγράμματος ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ».

Μαρία Λατινοπούλου

Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος (MSc) Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολεοδομία και Χωροταξία (Ε.Μ.Π.). Επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό και αδειοδότηση κατασκευών κτιρίων. Συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις με θέμα: χωρική ανάλυση, αστική ακουστική και συντακτική χώρου. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A συμμετοχή σε Πολεοδομικές μελέτες (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., Ε.Π.Σ.), αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, προγραμματικός σχεδιασμός αστικής ανασυγκρότησης και αναζωογόνησης.

Θεοφάνης - Χρήστος Κεραμίδας

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.). Το πεδίο έρευνας και ενδιαφέροντος αφορά στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών εργαλείων/σχεδίων καθώς και την μελέτη του θεσμικού πλαισίου και της νομολογίας. Διπλωματική εργασία με θέμα την διαχρονική ανάλυση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A, μέλος της ομάδας μελέτης του Ε.Π.Σ. Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού.

Δημήτρης Τρομπούκης

Πολεοδόμος Χωροτάκτης, Urbanist (MSc) – Filmmaker Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (T.M.X.A.), και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του TU Delft (MSc) με εξειδίκευση στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Ενεργός μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα του Τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εξειδίκευση στον Πολιτισμό και την Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ. Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα πεδία του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χωρική δικαιοσύνη, τα αστικά κοινά (urban commons) και την εξερεύνηση εναλλακτικών μορφών σχεδιασμού μέσω ψηφιακών μέσων. Σημαντική εργασιακή εμπειρία στην Ολλανδία. Στο πλαίσιο εργασίας στην G+A, μέλος της ομάδας μελέτης του Ε.Π.Σ. Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού, και δημιουργία ντοκιμαντέρ για το ίδιο έργο.

Δημήτρης Λιούμης

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Σύντομο Βιογραφικό

Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τη χωρική ανάλυση. Συμμετοχή σε συνέδρια γεωπληροφορικής και δημοσιεύσεις με θέμα «Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων του τοπίου των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων». Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις μεθόδους χωρικής ανάλυσης με γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, αυτοματισμούς, γεωπληροφορική και χαρτογραφία.

Ηρώ Βερροιοπούλου

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Μηχανικός (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.). Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών (Ε.Π.Σ., Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.).Τα πεδία έρευνας και ενδιαφέροντός της επικεντρώνονται στην τρωτότητα των πόλεων και τα εργαλεία ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, αλλά και τη χωρική διακυβέρνηση ως εργαλείο του αστικού σχεδιασμού. Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα "Τοπική και Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αστική Ανασυγκρότηση" και δημοσίευση άρθρου.

Λάμπρος Συράκος

Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός (ΑΠΘ) και ενεργός μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος MSc Γεωπληροφορική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων (Τ.Π.Σ., Σ.Α.Π.). Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την «Ακρίβεια προϊόντων από UAV με ενσωματωμένο Post-Processing Kinematic (PPK) σύστημα». Συμμετείχε και κατέλαβε την 3η θέση στον διαγωνισμό καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με θέμα «Αξιοποίηση δεδομένων 4ης βιομηχανικής επανάστασης για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών κινητικότητας». Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα ανάλυσης (χωρικών) δεδομένων και χαρτογραφική απόδοση τους σε GIS λογισμικά, δημιουργία και συντήρηση γεωβάσεων, φωτογραμμετρία – τηλεπισκόπηση.

Δρ. Παναγιώτης Μανέτος

Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (PhD)- Εξωτ. Συνεργάτης Σύντομο Βιογραφικό

PhD Rural & Surveying Engineer (Π.Θ. - 2011). 18+ χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής. Είναι μέλος ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο το σχεδιασμό & την υλοποίηση χωρικών βάσεων δεδομένων, τη χαρτογραφική επεξεργασία και απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων και την υλοποίηση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων λήψης αποφάσεων. Έχει 4000+ ώρες διδασκαλίας και 170+ ετεροαναφορές από τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις.

Δρ. Χάρης Κοκκώσης

Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος (MSc-PhD) / Ομότιμο Μέλος Δ.Ε.Π. - Εξωτ. Συνεργάτης Σύντομο Βιογραφικό

Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ελληνική και διεθνής ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και τουριστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων περιοχών και νησιωτικής ανάπτυξης. Επιστημονικός σύμβουλος για θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και τουριστικής ανάπτυξης.

Με Ποιούς

Firms
 • LDK Consultants

  Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.

  Γεωλογικές/Υδραυλικές μελέτες + παροχή επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

 • Livingscapes Mathousakis + Associates

  Αρχιτέκτονες Τοπίου + Urban Designers

 • Doxiadis+

  Αρχιτέκτονες Τοπίου

 • Foster + Partners

  Αρχιτέκτονες + Urban Designers

 • Αλέξανδρος Καρδιτσάς και Συνεργάτες (AKSM)

  Τοπογραφικές μελέτες

 • Eυσταθιάδης + Συνεργάτες - Συγκοινωνιακές Λύσεις

  Συγκοινωνιακές μελέτες

 • Apostolos Georgiades + Associates

  Δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εταιρεία δικηγόρων

Πελάτες
 • Grivalia Management
 • Noval Property S.A.
 • White Mulberry Development I.K.E.
 • Lamda Development
 • Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Tombazis & Associates Architects
 • ELLAKTOR Group
 • EFG Eurobank Ergasias
 • RND Investments Greece
 • WWF

Ιστορία

1966
Ίδρυση Γραφείου Μελετών από τον Παναγιώτη Γκοιμίση και την Μάρω Μαλλιωτάκη-Γκοιμίση
1974
O Παναγιώτης Γκοιμίσης αναλαμβάνει σύμβουλος του Υπηρεσιακού Υπ. Δημοσίων Έργων Ε. Κουλουμπή και Δ/ντής του Γραφείου του στην Υπηρεσία Οικισμού
1975
Έναρξη αποκλειστικής απασχόλησης Παναγιώτη Γκοιμίση με πολεοδομική νομοθεσία
1982 - 1985
Συμμετοχή Παναγιώτη Γκοιμίση στην επιτροπή σύνταξης του Γ.Ο.Κ. (1985)
1988 - 1989
Συμμετοχή Παναγιώτη Γκοιμίση στην επιτροπή σύνταξης του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας
1989
Συμμετοχή Παναγιώτη Γκοιμίση στην επιτροπή επιλογής Ολυμπιακού Χωριού για την διεκδίκηση των Ο.Α. «Αθήνα 1996» και εισήγηση της επιλεγείσας πρότασης, για την χωροθέτηση στις Λεκάνες Δ. Αχαρνών όπου τελικά ανεγέρθηκε για τους Ο.Α. 2004
1999
Ίδρυση Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
2006
Μελέτη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ξ.Ε.Ε.)
2010
Μελέτη για την αξιοποίηση ΞΕΝΙΑ – ΚΑΖΙΝΟ Πάρνηθας (WWF Ελλάς)
2017
Συμμετοχή Βασίλη Γκοιμίση στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ν. 4495/2017 και ειδικότερα στο Τμήμα Γ’: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
2017
Υποστήριξη Μελετών στο πλαίσιο της έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μ.Π. Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
2018
Ανάληψη θέσης Τεχνικού Συμβούλου ALDI, στην αντίκρουση αγωγών κατ’ αυτής
2018
Ανάληψη θέσης Πολεοδόμου επενδυτικού σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. τουρισμού-αναψυχής, GRIVALIA-FRONTISA προϋπολογισμού 55 εκ ευρώ
2018
Συμμετοχή Βασίλη Γκοιμίση, ως Αναπληρωτή Συντονιστή στην νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Υ.Π.ΕΝ. για την σύνταξη Σχεδίου Νόμου Αστικών Αναπλάσεων
2019
Ανάληψη ευθύνης Πολεοδόμου και γενικού συντονισμού επενδυτικού σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. Τουρισμού-Αναψυχής WHITE MULBERRY προϋπολογισμού 120 εκ. €
2019
Ανάληψη θέσης Πολεοδόμου επενδυτικού σχεδίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. τουρισμού-αναψυχής, VARKO Bay Resort προϋπολογισμού 107 εκ ευρώ
2021
Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για τον Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021
2021
Ανάληψη ευθύνης συμβούλου για τις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά
2022
Τροποποίηση της κ.υ.α. του Μητροπολιτικού Πάρκου του Σ.Ο.Α. Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, σε συνεργασία με DOXIADIS+ και την ομάδα τοπογράφων Ν. Γιαννικόπουλο - Γ. Αντωνόπουλο
2022
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπλασης Λουτρών Αιδηψού, σε συνεργασία με Thymio Papayannis and Associates (TPA) & ΔΡΟΜΟΣ
2023
Αναθεώρηση κ.υ.α. Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. κ.υ.α. ΥΠΕΝ/ΑΓΕ/49977/275/5.05.2023 (Β΄3127/11.05.2023)
2023
Έκδοση απόφασης προέγκρισης Ε.Π.Σ. επενδυτικού σχεδίου LIMNOS RESORT στην ΝΔ Λήμνο προϋπολογισμού 171 εκ € με επενδυτικό φορέα την ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
2023
Διαβούλευση μελέτης Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. για τον Σύνθετο Πολιτιστικό, Εμπορικό, Επιχειρηματικό, Οικιστικό και Τουριστικό Πόλο στην Πειραιώς 252 προϋπολογισμού 117 εκ. € με επενδυτικό φορέα τη NOVAL PROPERTY
2023
Ανάληψη μελέτης για τις επιπτώσεις του Ρ.Σ.Ε. και του Ε.Π.Σ. σε ξενοδοχειακές μονάδες και παράκτιο μέτωπο της Δ.Ε. Ν. Μάκρης Ραφήνας και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων
2023
Ανάληψη θέσης Τεχνικού Σύμβουλου Δ. Ίου για την παρακολούθηση της εκπόνησης Τ.Π.Σ., της υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων, και την διαμόρφωση θέσεων του Δήμου επ’ αυτών
2023
Έκδοση π.δ/τος Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. για το έργο Varko Bay Resort (Δ’ 286/12.04.2023)
 • Οικονομικές Εκθέσεις:
 • 2016
 • 2017
play video